• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Huur betalen
Volg ons op

Huur betalen

In het huurcontract hebben we met u afgesproken dat de huur altijd op de eerste van de maand bij Woonstichting Vryleve binnen is. 

Automatisch betalen: eenvoudig en kostenbesparend!

Automatisch betalen is het makkelijkst, voor u en voor ons. Zo heeft u er geen omkijken naar en hoeft u niet elke maand dezelfde handeling te verrichten. En alle wijzigingen in de huur, zoals de jaarlijkse huurverhoging, regelen wij meteen voor u. Ook hoeft u de administratiekosten en afstortingskosten (€ 2,50 per maand) niet te betalen die we bij contante betaling in rekening brengen. Als u automatisch betaalt blijft u altijd baas over uw eigen bankrekening. Want als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze direct laten terugboeken. Bovendien kunt u uw machtiging op elk moment intrekken.

Wilt u de huur automatisch gaan betalen? Download hier een machtigingskaart. Als u deze print, invult en terugstuurt, regelen wij de verdere afhandeling voor u. U kunt natuurlijk ook een machtigingskaart invullen aan onze woonservice balie.

 

Kan ik huurtoeslag krijgen?

Laag inkomen? Vraag huurtoeslag aan! Huurt u een woning? Bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag. Huurtoeslag is een financiële tegemoetkoming, die door het Rijk wordt uitgekeerd.

Voor de huurtoeslag 2022 moet uw huur lager zijn dan € 763,47 per maand. Bent u jonger dan 23? Dan ligt de grens op € 442,46 per maand. Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn. Niet hoger dan € 24.075 per jaar als u alleen bent, of € 32.675 als u samenwoont. U kunt huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Op toeslagen.nl vindt u alle informatie over hoe dit moet. Bovendien kunt u hier berekenen of u recht heeft op huurtoeslag – en zo ja: hoeveel. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon: 0800 – 0543.

Huurachterstand

Soms ontstaat er een huurachterstand. Plotselinge achteruitgang in inkomen speelt hierbij meestal een rol. Oorzaken daarvan zijn baanverlies of een verandering in de persoonlijke situatie (scheiding, gaan studeren van een kind, overlijden van partner). Om u te helpen voorkomen dat de huurachterstand te hoog oploopt, sturen wij u aanmaningen. Zo krijgt u een signaal om tijdig actie te ondernemen. Lukt dit niet in de vorm van een betaling dan raden wij u aan direct met ons contact op te nemen. Dan kunnen we in een gesprek aan de telefoon, op kantoor of bij u thuis kijken of wij samen een oplossing kunnen vinden voor het wegwerken van de huurachterstand.

Melding huurachterstand bij gemeente Zevenaar

Woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en waterleveranciers zijn vanaf 1 januari 2021 verplicht om betalingsachterstanden door te geven aan de gemeente Zevenaar. Het doel hiervan is om op tijd financiële problemen in kaart te brengen en problematische schulden samen te voorkomen.

Team Vroegsignalering

De gemeente Zevenaar stuurt u na ontvangst van de melding van de achterstand een brief om hulp aan te bieden. U besluit zelf of u van deze hulp gebruik wilt maken. Samen met een medewerker van team Vroegsignalering kijkt u naar uw situatie. Het team helpt bij het maken van betalingsregelingen. Of bijvoorbeeld bij het aanvragen van toeslagen en het maken van een helder overzicht van inkomsten en uitgaven. Zo helpt de gemeente Zevenaar zo vroeg mogelijk bij financiële problemen. En voorkomen we hopelijk problematische schulden en lange schuldhulpverleningstrajecten. Is er meer hulp nodig? Dan helpt een consulent Schuldhulpverlening van de gemeente Zevenaar u verder.

Hoe werkt het precies?

infographic_VROEGSIGNALERING_SCHULDEN_2

Meer informatie

Wilt u meer weten over vroegsignalering? Neem dan contact op met Team Vroegsignalering via vroegsignalering@zevenaar.nl of telefonisch via 0316-595111.

Betalingsregeling

U kunt, als u tijdelijk problemen heeft met huur betalen, bij ons een regeling treffen. Met deze regeling betaalt u de achterstand binnen een vastgesteld aantal termijnen. U kunt de termijnen automatisch laten incasseren, tegelijk met de huurbetalingen. U kunt ook uw bank opdracht geven de betalingen te doen. Voor de termijnbetalingen geldt hetzelfde als voor de huurbetalingen: per de 1e van elke maand zijn de bedragen bij ons binnen.

Budgetcoaching

Ligt het financieel allemaal ingewikkelder, dan kunnen wij een bureau inschakelen voor budgetcoaching. Zij komen bij u thuis om uw financiële plaatje te bekijken, u overzicht te verschaffen en u te adviseren over de beste oplossing. Zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar schuldhulpverlening, budgetbeheer of bewindvoering. mochten er meer schulden zijn dan alleen de huur. Wij horen van huurders terug, dat zij erg positieve ervaringen hebben met deze budgetcoaching.

Incassomaatregelen

Is de maandhuur niet op tijd binnen bij ons en laat u niks van uzelf horen naar aanleiding van aanmaningen, dan schakelen wij een deurwaarder in. In de eerste plaats heeft u dan extra kosten omdat de incassokosten voor uw rekening komen. In de tweede plaats vraagt de deurwaarder namens Vryleve bij de rechtbank om een ontruimingsvonnis. De kosten daarvan zijn hoog en komen ook voor uw rekening als huurder.

Gelukkig komen ontruimingen bij Vryleve hooguit een paar keer per jaar voor. Het deurwaarderstraject kan ook stoppen als Vryleve samen met de huurder alsnog tot een afdoende oplossing komt.

Zorg dat het niet te laat is voor u! De oplossing begint met contact opnemen: 0316-543741 of info@vryleve.nl