• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Huur betalen
Volg ons op

Huur betalen

Huur betalen

In het huurcontract hebben we met u afgesproken dat de huur altijd op de eerste van de maand bij Woonstichting Vryleve binnen is. U mag zelf bepalen hoe u de huur wilt betalen. Dit kan per automatische afschrijving (door Vryleve), automatische overboeking (door uw eigen bank), contant aan de woonservice balie of via de PIN-automaat aan onze woonservicebalie.

Kies voor gemak en bespaar kosten

Automatisch betalen is het makkelijkst, voor u en voor ons. Zo heeft u er geen omkijken naar en hoeft u niet elke maand dezelfde handeling te verrichten. En alle wijzigingen in de huur, zoals de jaarlijkse huurverhoging, regelen wij meteen voor u. Ook hoeft u de administratiekosten (€ 2,50 per maand) en afstortingskosten bij contante betaling (€ 2,50) niet te betalen. Ook als u automatisch betaalt, blijft u altijd baas over uw eigen bankrekening. Want als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze direct laten terugboeken. Bovendien kunt u uw machtiging op elk moment weer intrekken.

Ook automatisch betalen?

Wilt u de huur automatisch gaan betalen? Geef dit aan ons door en wij sturen u een machtigingskaart of u kunt het hier ook downloaden. Als u deze invult en terugstuurt, regelen wij de verdere afhandeling voor u. U kunt natuurlijk ook een machtigingskaart invullen aan onze woonservice balie.

Laag inkomen? Vraag huurtoeslag aan!
Huurt u een woning? Bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag. Huurtoeslag is een financiële tegemoetkoming, die door het Rijk wordt uitgekeerd.

Kan ik huurtoeslag krijgen?

Voor de huurtoeslag 2018 moet uw huur lager zijn dan € 710,68 per maand. Bent u jonger dan 23? Dan ligt de grens op € 417,23 per maand. Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn. Niet hoger dan € 22.400,00 per jaar als u alleen bent, of € 30.400,00 als u samenwoont. U kunt huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Op toeslagen.nl vindt u alle informatie over hoe dit moet. Bovendien kunt u hier berekenen of u recht heeft op huurtoeslag – en zo ja: hoeveel. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon: 0800 – 0543.

Huurachterstand

Soms ontstaat er een huurachterstand. Plotselinge achteruitgang in inkomen speelt hierbij meestal een rol. Oorzaken daarvan zijn baanverlies of een verandering in de persoonlijke situatie (scheiding, gaan studeren van een kind, overlijden van partner). Om u te helpen te voorkomen dat de huurachterstand te hoog oploopt, sturen wij u aanmaningen. Zo krijgt u een signaal om tijdig actie te ondernemen. Lukt dit niet in de vorm van een betaling dan raden wij u aan direct met ons contact op te nemen. Dan kunnen we in een gesprek aan de telefoon, op kantoor of bij u thuis kijken of wij samen een oplossing kunnen vinden voor het wegwerken van de huurachterstand.

Betalingsregeling

U kunt, als u tijdelijk problemen heeft met huur betalen, bij ons een regeling treffen. Met deze regeling betaalt u de achterstand binnen een vastgesteld aantal termijnen. U kunt de termijnen automatisch laten incasseren, tegelijk met de huurbetalingen. U kunt ook uw bank opdracht geven de betalingen te doen. Voor de termijnbetalingen geldt hetzelfde als voor de huurbetalingen: per de 1e van elke maand zijn de bedragen bij ons binnen.

Budgetcoaching

Ligt het allemaal ingewikkelder, dan kunnen wij een buro inschakelen voor budgetcoaching. Zij komen bij u thuis om uw financiële plaatje te bekijken, u overzicht te verschaffen en u te adviseren over de beste oplossing. Zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar schuldhulpverlening, budgetbeheer of bewindvoering. mochten er meer schulden zijn dan alleen de huur. Wij horen van huurders terug, dat zij erg positieve ervaringen hebben met deze budgetcoaching.

Incassomaatregelen

Is de huur bij ons niet op tijd binnen en u laat niks van u horen naar aanleiding van aanmaningen die wij naar u versturen, dan schakelen wij een deurwaarder in. In de eerste plaats heeft u dan extra kosten, de incassokosten worden u in rekening gebracht. In de tweede plaats vraagt de deurwaarder namens Vryleve bij de rechtbank om een ontruimingsvonnis. De kosten daarvan zijn hoog en komen ook voor rekening van de huurder.

Gelukkig komen ontruimingen bij Vryleve maar een paar keer per jaar voor. Ook een deurwaarderstraject kan gekeerd worden door samen alsnog tot een afdoende oplossing te komen.

Zorg dat het niet te laat is voor u! De oplossing begint met contact opnemen: 0316-543741 of wonen@vryleve.nl