• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Duurzaamheid
Volg ons op

Duurzaamheid

Ons beleid: duurzaam handelen als “tweede natuur”

Vryleve heeft in de laatste jaarplannen steeds werk gemaakt van duurzaamheid. De reden daarvoor is dat we huidige en komende generaties nu én in de toekomst een kwalitatief goed woonmilieu willen bieden. We handelen naar afspraken in het convenant energiebesparing huursector (landelijk, 2012) en naar Het Groene Akkoord (Stadsregio Arnhem-Nijmegen, 2013), die onder andere geleid hebben tot ons Duurzaamheidsbeleid 2015-2020.

We isoleren daken, gevels, vloeren en glas in onze woningen waar mogelijk en werken zo naar een gemiddeld energielabel B toe. Nagenoeg al onze woningen hebben een geldig energielabel. We gebruiken als het kan nieuwe energiebesparende technieken en materialen. Bij groot onderhoud en reparatiewerk kiezen we steeds voor minder milieubelastende materialen. Niet alleen in het werk in onze woningen, ook op ons kantoor. We zijn bewust met energiebesparing bezig. En soms doen we ergens gewoon een tijdje langer mee! Zo kunnen we uiteindelijk langer met onze grondstoffen en brandstoffen zoals aardgas doen. En, net zo belangrijk: het scheelt onze huurders behoorlijk in de portemonnee!

Een voorbeeld waar we trots op zijn is de samenwerking met Bribus: zij leveren en plaatsen keukens bij onze huurders gemaakt van natuurlijke materialen zoals vezels van mais en riet. Wilt u deze keukens zien? Kom ze bekijken in onze showroom, Halve Maan 18 in Lobith.

Ook zijn we trots op de ontwikkeling van het HABhuis samen met Plekvoor. Dit nieuwe concept huis is speciaal voor kleine huishoudens. Het wordt opgebouwd uit 3 modules en industrieel geproduceerd. Het ontwerp en de gebruikte materialen zijn kosteneffectief. Kosten voor het energieverbruik zullen richting € 0 gaan! Een proefmodel van deze woning, de proefHAB, staat aan de Markt in Lobith. De proefHAB is veel bezocht in 2017 en ook nog in 2018. Proefslapers waren erg enthousiast. We proberen in 2018 een aantal HABhuizen geclusterd te plaatsen in ons werkgebied.

Ook hebben we de algemene verlichting in al onze woongebouwen gecheckt op energiezuinigheid. Lampen en armaturen hebben we waar mogelijk vervangen. Dit proces loopt door in 2018; Daarbij hebben we uiteraard rekening gehouden met de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

We blijven ook informeren over energiebesparing, nieuwe technieken en onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Op deze website en in de Welkom Thuis. Dit blad verschijnt halfjaarlijks, in juni en in november. Het blad wordt huis-aan-huis in ons werkgebied (Het Gelders Eiland) bezorgd en naar onze relaties gestuurd.

Meer weten?

Voor vragen over hoe wij met duurzaamheid omgaan kunt u terecht aan onze balie. U kunt ook bellen, een mail sturen naar wonen@vryleve.nl of een contactformulier invullen.

Spreek ons aan op doen wat we zeggen.
En op zeggen wat we doen!