• a
 • a
 • a
U bent hier:  ›   ›  Dagelijks onderhoud
Volg ons op

Dagelijks onderhoud

Als woonstichting is Vryleve verantwoordelijk voor goede, degelijke woningen voor u en alle andere huurders. Wij onderhouden al onze woningen dan ook goed. Dit doen we bijvoorbeeld door regelmatig de buitenkant te schilderen en te zorgen voor goed werkende centrale verwarming. Ook door vloeren, trappen, liften en galerijen in woongebouwen – de zogenaamde  gemeenschappelijke ruimten heel en verlicht te houden.

Uw dagelijks onderhoud

Voor het dagelijkse onderhoud, in de wet 'huurdersonderhoud' genoemd, bent u als huurder zelf verantwoordelijk. Onder uw dagelijks onderhoud hoort onder andere het witten, sausen, behangen en schilderen binnenshuis, ontstoppen van closetpotten en wastafels en het bijvullen van de c.v.-installatie. Een volledige lijst is opgenomen in het Besluit Kleine Herstellingen  (8 april 2003), dat hoort bij artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor mensen die niet zo handig zijn of geen tijd hebben voor het dagelijks onderhoud in huis, is het servicefonds huurdersonderhoud opgericht. Voor € 4,06 per maand (prijspeil 2018) bent u ervan verzekerd dat ook kleine klussen in uw woning goed worden uitgevoerd.

Niet verplicht maar wel verwacht dagelijks onderhoud

Het schoonmaken in uw woning staat niet in de lijst. U bepaalt namelijk zelf hoe en hoe vaak u douche en toilet sopt, stofzuigt, stof afneemt en dweilt in huis. Zo bepaalt u uw eigen woonmilieu binnenshuis. Wel vragen wij u regelmatig te luchten en te ventileren. Naast schoon wordt uw binnenmilieu dan ook gezond, want u voert vochtige lucht af zodat schimmels minder kans krijgen te groeien. Wij verwachten van u dat u uw toegangspad – of de galerij of het portaal als u in een appartement woont – doorgankelijk houdt.

Dagelijks onderhoud tuin

U huurt een woning van Vryleve. De kans is groot dat daarbij een tuin hoort. Net als het dagelijks onderhoud van het huis is ook het onderhoud van de tuin een plicht die voortvloeit uit de huurovereenkomst. Houdt bij de inrichting van uw tuin rekening met het dagelijks onderhoud van uw tuin.

Uw tuin maakt verzorgde indruk

Wij verwachten van u dat u de tuin, het eventuele erf, oprit en erfafscheiding zodanig onderhoudt dat ze een verzorgde indruk maken. Dit is een verplichting die in het Besluit Kleine Herstellingen genoemd wordt. Wij staan niet toe dat een voertuig of vaartuig in de voortuin van een woning gestald wordt. De voortuin dient als siertuin bij de woning. Dit geldt ook voor een gemeenschappelijke (voor)tuin bij een appartementengebouw.

Onderhoud tuin

Meestal is de tuin aangelegd als u in de woning komt wonen en verandert u deze in de loop van de tijd. Uw verplichte onderhoud bestaat uit:

 • Het regelmatig maaien van het gras;
 • Het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen de tegels van oprit, toegangspaden en terrassen;
 • Het vervangen van gebroken tegels;
 • Het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen;
 • Het vervangen van beplanting die is doodgegaan;
 • Het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen;
 • Als de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen.

Bij een verzorgde indruk vindt Vryleve ook passen:

 • Vegen en afvoeren van afgevallen blad van bomen en struiken. In de herfst zet de gemeente Zevenaar op veel plekken in ons werkgebied speciaal daarvoor grote verzamelkorven neer;
 • Het weghalen van klimop van gevels. U voorkomt zo ook beschadiging van de voegen van huis en berging;

 

Achterpaden en trottoirs

De achterpaden grenzend aan uw achtertuin dienen veilig en toegankelijk te zijn. Om dit mogelijk te maken, vragen wij van u:

 • Regelmatig zwerfvuil weg te halen;
 • Overhangende takken weg te knippen of te zagen;
 • Gangbaar houden van het achterpad. Dit betekent dat het achterpad niet gebruikt mag worden voor het stallen van spullen.

Daarnaast vragen wij het trottoir voor uw voortuin en eventueel naast uw zijtuin regelmatig te vegen. Verder onderhoud van het trottoir is voor rekening van de gemeente Zevenaar. Ziet u kapotte tegels en storing aan openbare verlichting? Wij vragen u vriendelijk dit te melden bij de gemeente Zevenaar via 0316-595333 of te melden via de website www.zevenaar.nl/melden aan de gemeente.

 

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen over uw tuinonderhoud, het aanleggen van uw tuin? Of heeft u – zelf of samen met buren - ideeën over inrichting van het groen en de paden rondom uw huis? Meldt dit bij ons, via wonen@vryleve.nl of via telefoonnummer 0316-543741. Wij denken graag met u mee.