• a
 • a
 • a
U bent hier:  ›   ›  Asbest
Volg ons op

Asbest

Vragen en antwoorden

In onderstaand overzicht staan diverse veelgestelde vragen en antwoorden over asbest. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op per e-mail via info@vryleve.nl of telefonisch via 0316 54 37 41.

 • Wat is asbest?
 • Wanneer is asbest gevaarlijk?
 • Waar kan ik asbest tegen komen?
 • Wat kan ik het beste doen met asbest?
 • Is in mijn woning asbest verwerkt?
 • Waarom nu (pas) maatregelen?
 • Wat doet Vryleve met asbest in daken?
 • Waarom verbod op asbestdaken?
 • Is al het asbest in beeld?
 • Wat gebeurt er met het onzichtbare en zichtbare asbest in de woning?

Wat is asbest?

Asbest is een bouwmateriaal dat in het verleden veel gebruikt werd. Pas later bleek dat het inademen van asbestvezels gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Sinds 1983 wordt asbest daarom nauwelijks meer toegepast. Sinds 1993 is het wettelijk verboden om asbest te gebruiken of verkopen.

Wanneer is asbest gevaarlijk?

In veel (oudere) gebouwen en voorwerpen, van vóór 1994, kan asbest zitten. Denk hierbij aan asbesthoudende golfplaten, afvoerbuizen, afdekplaten zoals bijvoorbeeld onder het dak, isolatiematerialen en bepaalde vloertegels. Alleen als asbest gebrokkeld, stuk is of uit elkaar gehaald wordt, kan het gevaarlijk zijn. Dan kunnen er asbestvezels vrijkomen. Deze kleine asbestvezels kunnen schade veroorzaken aan de longen. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij een eenmalige blootstelling aan asbestvezels het gezondheidsrisico heel klein is. Vooral mensen die beroepsmatig aan asbest worden blootgesteld lopen een groter risico. Daarom dragen zij beschermende kleding.

Waar kan ik asbest tegenkomen?

Asbest kan voorkomen in woningen met een bouwjaar vóór 1994. Soms is het aanwezige asbest al verwijderd. Plekken in de woning waar voornamelijk asbest verwerkt werd zijn:

Isolaties bij daken, schoorstenen en rondom CV-ketels;Daken van schuren en garages;Meterputdeksels;Als brandwerend materiaal in meterkasten, garages en ventilatiekanalen;Ventilatieroosters van schoorsteenkanalen;In sommige soorten vinyltegels en -zeil (geproduceerd vóór 1984);Huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen zoals gevelkachels, broodroosters en haardrogers (geproduceerd vóór 1984).

Wat kan ik het beste doen met asbest?

Let op! Het is verboden om asbesthoudende materialen te gebruiken, te hergebruiken en/of te bewerken. Dus niet boren, zagen of het materiaal aanbrengen of verwijderen. Is het asbesthoudende materiaal niet meer in goede staat? Neem dan contact op met Vryleve. Voorkom verspreiding van stof en het materiaal, ga dus niet stofzuigen of vegen. Sluit de ruimte af totdat duidelijk is dat in de ruimte geen losse asbestvezels meer aanwezig zijn.

Is in mijn woning asbest verwerkt?

Wij hebben al onze woningen onderzocht op aanwezigheid van asbest (zogenaamde ‘asbest inventarisatie’). Zo hebben we in kaart gebracht in welke woningen op welke onderdelen asbest is verwerkt. Huurt u een woning van Vryleve met een bouwjaar vòòr 1994 en twijfelt u eraan of in uw woning asbesthoudend materiaal verwerkt is? Belt u dan gerust met ons. Asbest in de woning hoeft niet gevaarlijk te zijn. Een deel van de asbesttoepassingen is onzichtbaar verwerkt en is daarmee ongevaarlijk. Bijvoorbeeld in de constructie (beton) of in de kruipruimte.

Waarom nu (pas) maatregelen?

Uiteraard is het al een aantal jaren bekend dat asbest gevaar op kan leveren voor de gezondheid. In goede staat is asbest echter niet schadelijk, maar de wet- en regelgeving rondom asbest wordt steeds strenger. Voorkomen is daarbij beter dan genezen. Vryleve heeft daarom besloten om de asbestrisico's te minimaliseren om zo een veilige leef- en werkomgeving te waarborgen voor huurders en medewerkers.

Wat doet Vryleve met asbest in daken?

Wij gaan de komende jaren alle nog aanwezige uitwendige asbesthoudende elementen van woningen verwijderen zodat het milieu hiermee niet verder vervuild wordt. Dus daken van bergingen en dakbeschot van woningen zullen worden gesaneerd. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest.

Waarom verbod op asbestdaken?

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven verboden werd asbest te gebruiken of verwerken.

Is al het asbest in beeld?

Materialen die door een bewoner zijn aangebracht, zoals bijvoorbeeld vloerzeil of oude isolatieplaten, zijn niet bekend bij ons en zijn dus niet opgenomen in onze asbest inventarisatie. Bij verhuizing en leegkomen van een woning letten wij er scherp op of er asbesthoudend materiaal in of aan de woning aanwezig is. Mochten er asbesthoudende losse materialen aanwezig zijn dan worden deze zondermeer verwijderd voordat de nieuwe bewoner zijn intrek in de woning neemt.

Wat gebeurt er met het “onzichtbare” en zichtbare asbest in de woning?

Uit de asbest inventarisatie is gebleken dat in sommige woningen asbest verdacht materiaal is verwerkt, bijvoorbeeld aan vloerluiken en ventilatiekanalen. Deze soort verwerking is hecht gebonden en bevat een zeer laag percentage asbesthoudend materiaal. Alleen losse asbestvezels kunnen bij langdurige blootstelling risico's met zich meebrengen. Het asbesthoudend materiaal hoeft daarom niet verwijderd te worden. Op deze achtergebleven elementen met asbest of asbest verdacht materiaal is een sticker geplakt.

Onzichtbare toepassingen van asbest kunnen zijn verwerkt in de constructie van de woning. Hierdoor komen geen asbestvezels vrij bij normaal gebruik. Ook hier geldt: zolang dit materiaal heel blijft en er niet aan wordt geschuurd of geboord kan er niets kan gebeuren. Er komen dan geen losse vezels vrij.

Uiteraard houdt Vryleve ontwikkeling van nieuwe materialen en toepassingen op de markt bij. Daar waar wij asbesthoudende materialen kunnen vervangen door nieuwe materialen doen wij dat.