• a
 • a
 • a
U bent hier:  ›   ›  Doelstellingen HBV 2018
Volg ons op

Doelstellingen HBV 2018

Deze doelstellingen hebben we voor 2018:

 • We zijn in 2018 op een vaste plek op internet te vinden met activiteiten en wetenswaardigheden
 • We willen contacten onderhouden met dorpscontactpersonen
 • We willen huurders informeren over hun rechten en plichten als huurder, zeker als de regelgeving verandert. Actueel zijn de nieuwe Algemene Huurvoorwaarden
 • We maken ons sterk voor vertaling van huurders informatie in de taal van statushouders
 • Over nieuwe onderwerpen willen we informatieavonden met bijvoorbeeld workshops organiseren
 • We willen meer leden, jong en oud
 • We willen een goede samenwerking met woonstichting Vryleve onderhouden op basis van de samenwerkingsovereenkomst
 • We houden de vinger aan de pols voor de woningbehoefte in de dorpen. Voldoende zorgwoningen. Een goed aanbod voor startende jongeren en kleine gezinnen
 • We brengen minimaal 2 x per jaar een Huurkrant uit boordevol informatie
 • We zoeken samen met huurders naar oplossingen voor problemen of knelpunten in de woning of woonomgeving, die het woongenot belemmeren