• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Kan ik me inschrijven voor een nieuwbouwwoning in de Graaf Reinaldstraat?
Volg ons op

FAQ

Categorie

Kan ik me inschrijven voor een nieuwbouwwoning in de Graaf Reinaldstraat?

In 2017 gaan we 21 woningen met 2 slaapkamers realiseren in de Graaf Reinaldstraat in Lobith met een huur van rond de € 500 netto. We houden u op de hoogte van de stand van zaken onder projecten.

U kunt uzelf op de lijst van belangstellenden voor dit project laten plaatsen. Wij houden u dan persoonlijk via mails of brieven op de hoogte. We nodigen u ook uit voor informatie bijeenkomsten. Ook laten we u weten wanneer het aanbod gepubliceerd wordt.

U kunt uzelf op dit moment nog niet specifiek inschrijven voor toewijzing van een woning in dit project. Enkele maanden voor oplevering van de woningen bieden we de woningen aan als woningaanbod waar u op kunt reageren. Voor de meeste woningen zal meettijd een rol spelen bij de toewijzing. Er worden ook woningen in dit project via loting toegewezen.

Komt er nog nieuwbouw in Herwen?

Samen met Herwen Actief en belangstellende Herwenaren praten we al een tijd over nieuwbouw in Herwen. Er ligt een plan voor 5 laagbouw huurwoningen aan het Kosterijpad en 13 laagbouw woningen aan de Berkhaag. Aan de Berkhaag is het in samenwerking met bouwonderneming Klomps ook mogelijk te kopen.

Als corporatie zijn wij beperkt in onze financiële middelen. We hebben nu drie concrete plannen: één in Lobith, één in Tolkamer en het genoemde plan in Herwen. We kunnen niet alle nieuwbouw die wij noodzakelijk vinden in het jaar 2017 realiseren. De nieuwbouw in Herwen is door ons opgenomen in de nieuwe meerjarenbegroting 2017 – 2026 voor het jaar 2018. Waarom niet in 2017?

We verwachten dat voor de projecten in Lobith en Tolkamer alle procedures tijdig afgerond zijn, zodat we in 2017 kunnen starten met de nieuwbouw. Op het moment dat we de begroting van 2017 moesten vaststellen was niet duidelijk of we op tijd overeenstemming met de gemeente zouden krijgen over het aantal sociale woningen dat we in Herwen mogen bouwen. Wij gaan er van uit dat dit in de loop van 2017 wel gaat lukken, zodat we onze voorbereidingen kunnen treffen en begin 2018 daadwerkelijk in Herwen aan de slag kunnen. Hiervoor hebben we middelen gereserveerd en het project voor 2018 opgenomen in de begroting.

Heb ik als inwoner van Lobith voorrang op nieuwbouw?

We bouwen nieuwe woningen als de vraag naar huurwoningen langdurig groter is dan ons aanbod. Op dit moment is er in Rijnwaarden veel vraag naar kleinere betaalbare huurwoningen. We hebben dan ook met meer huishoudens te maken, die uit minder personen bestaan.

Bij de toewijzing van nieuwbouw woningen moeten we ons houden aan de huisvestingsverordening. Dit betekent, dat elke woningzoekende moet kunnen reageren op de nieuwe woningen. Mits de woningzoekende aan de inkomensvoorwaarden voldoet natuurlijk. We bieden ze dus aan via de site, net als de andere beschikbare woningen. Als in 2017 de 21 woningen aan de Graaf Reinaldstraat opgeleverd worden kan elke woningzoekende op de aanbod advertenties op de site reageren.

Vryleve heeft de mogelijkheid om beperkt af te wijken van de reguliere woningtoewijzing, elk jaar in 20% van de beschikbare woningen. We gaan kijken in hoeverre we deze ruimte kunnen gebruiken om Lobithenaren voordeel te bieden voor de Graaf Reinaldstraat. Ook gaan we kijken of we bij toewijzing van nieuwbouw meer gebruik kunnen maken van het lotingssysteem.