• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Wie behartigt mijn belang in het dorp?
Volg ons op

FAQ

Categorie

Toeristische informatie

De dorpen Aerdt, Herwen, Lobith, Pannerden, Spijk en Tolkamer liggen in het gebied Het Gelders Eiland. Dit is het zuidelijk deel van de gemeente Zevenaar, het werkgebied van woonstichting Vryleve. Op ongeveer 48 km2 wonen hier bijna 11.000 mensen in een weids uiterwaardengebied met volop recreatiemogelijkheden. Lees hier meer en gebruik de links hieronder.

http://www.gelderseiland.nl

http://www.indeliemers.nl

http://www.deliemershelemaalgoed.nl

Wie behartigt mijn belang in het dorp?

Uw belangen als inwoner van het dorp Aerdt, Herwen, Lobith, Spijk, Pannerden of Tolkamer richting gemeente en andere instellingen worden behartigt door de Dorpsraad of het Bewonersplatform in uw dorp. Tot deze raad kunt u zich altijd wenden als u vragen of opmerkingen heeft over uw woonomgeving, de leefbaarheid en de sociale veiligheid. Op de sites hieronder vindt u namen en contactgegevens van de dorpsgenoten, die zich vrijwillig inzetten voor u en alle mededorpsgenoten.

http://www.pannerden.info

http://www.dorpsraad-aerdt.nl

De Dorpsraad Aerdt is sinds 07-10-2022 'slapend'. Wilt u zich inzetten voor uw dorpsgemeenschap? Meldt u via bovenstaand mailadres. Dit blijft nog tot voorjaar 2023 in de lucht.

http://www.stichtingactiefspijk.nl

https://bpltlobith@gmail.com  (bewonersplatform Lobith-Tolkamer)

http://www.herwenactief.nl

Uw belangen als huurder worden behartigt door de Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden (HBV). Hier vindt u meer informatie over de HBV. Wilt u lid worden van de HBV? Neem contact op met j.wanders687@upcmail.nl.

Met welke partners werkt Vryleve samen?

Woonstichting Vryleve werkt samen met de volgende partners en stakeholders:

Gemeente Zevenaar

Bezoekadres: Kerkstraat 27, 6901AA Zevenaar
Postadres: Postbus 10, 6900AA Zevenaar
Internet: www.zevenaar.nl; gemeente@zevenaar.nl
Telefoon: 0316-595111

 

Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden

Postadres: Halve Maan 18, 6915 SW Lobith
Internet: j.wanders687@upcmail.nl
Telefoon: 0316-240286 of 06-34396902

 

Dorpsraad Pannerden

Internet: dorpsraad@pannerden.info

 

Dorpsraad Aerdt

Internet: info@dorpsraad-aerdt.nl

De Dorpsraad Aerdt is sinds 07-10-2022 'slapend'. Wilt u zich inzetten voor uw dorpsgemeenschap? Meldt u via bovenstaand mailadres. Dit blijft nog tot voorjaar 2023 in de lucht.

Herwen Actief

Bezoek–  en postadres: Polderdijk 1, 6914 KH Herwen
Algemeen mail-adres: info@herwenactief.nl

 

Stichting Actief Spijk

Bezoek- en postadres: Dijkhoevestraat 11, 6917 BA Spijk (Gld)
Telefoon: 0316-541210
E-mail: info@stichtingactiefspijk.nl

 

Bewonersplatform Lobith-Tolkamer

E-mail: https://bpltlobith@gmail.com

  

Liemerije

Verpleeghuis Heukelumshof, Schoolstraat 41, Pannerden
Algemeen telefoonnummer: 088-044 1920
Algemeen mailadres: servicepunt@liemerije.nl.
Wilt u liever langs komen? Bel dan even voor een afspraak. Dan maken wij tijd voor u. Ons bezoekadres is Hunneveldweg 12 in Zevenaar.

 

Zozijn

Woonvoorziening voor mensen met een beperking
Adres: Tolhuisstraat 7A, 6915 AP Lobith
E-mail: woongroeplobith@zozijn.nl
Telefoon: 088-5751210 

 

MoniCare

Dagbesteding en Thuiszorgorganisatie
Bezoekadres: Schoolstraat 3, 6911 AX Pannerden
Telefoon: 0316 37 33 44
E-mail: info@monicare.nl

 

Saamborgh

24-uurs service en zorg aan huis, Rijnzicht, Tolkamer

Bezoekadres: Europakade 76, 6916 BG Tolkamer

Hoofdkantoor: Tjalmastraat 5, 7001 EX Doetinchem

E-mail:     Info@saamborgh.nl
Telefoon:  085-273 74 13

 

De Liemerse Uitdaging

Wij dagen maatschappelijk betrokken ondernemers uit om Menskracht (denkkracht, extra handen, creativiteit), materialen (spullen) en middelen (faciliteiten) in te zetten voor de inwoners van de Liemers.

Internet: www.liemerseuitdaging.nl

E-mail: info@liemerseuitdaging.nl

Telefoon: 06-54611900

 

Jongerencentra Caleidoz Welzijn Rijnwaarden

Jongerencentrum De Sfinx in Lobith en De Piramide in Pannerden

Bezoek- en kantooradres: Jongerencentrum De Sfinx, Dorpsdijk 16, 6915 AD Lobith

Telefoon: 0316-542794

E-m mail: info@de-sfinx.nl

Internet: www.de-sfinx.nl

 

Collega woningcorporaties

Intercollegiale samenwerking:

Baston Wonen, Zevenaar, www.baston.nl;

Plavei, Didam, www.plavei.nl;

Woonservice IJsselland, Doesburg, www.woonserviceijsselland.nl

Wonion, Ulft, www.wonion.nl

Vivare, www.vivare.nl

Wanneer kan ik de Huurcommissie inschakelen?

Bent u het niet eens met Vryleve over de huurprijs of wilt u gebreken in uw woning aan de kaak stellen? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem. Deze mogelijkheid heeft u als huurder en hebben wij ook als verhuurder. Het uitgangspunt van de Huurcommissie is, dat wij er als huurder en verhuurder samen niet uitkomen. U moet uw klacht of probleem dus eerst bij Vryleve voor een oplossing neerleggen.

De Huurcommissie behandelt geschillen over zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Het gaat daarbij om sociale huurwoningen (ofwel woningen met een niet-geliberaliseerd huurcontract met een huur tot € 808,06, prijspeil 2023).
De Huurcommissie behandelt ook geschillen bij woningen in de vrije sector (geliberaliseerd huurcontract) als huurder en verhuurder daar een afspraak over hebben gemaakt.

Lees meer over de procedure van aanvragen en behandeling op de website van de Huurcommissie.

Wilt u contact met de Huurcommissie opnemen kijk dan op de contactpagina.