• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›  Faq
Volg ons op

FAQ

Categorie

Verstopping in huis of de CV doet het niet, wat moet ik dan doen?

Heeft u een verstopping in huis?

Neemt u dan zelf direct contact op met Te Kloeze Riooltechniek. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 7.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 0315-330375. Binnen 24 uur of de volgende werkdag is Te Kloeze bij u voor het verhelpen van de storing. U kunt Te Kloeze bellen voor:

- verstopping in de afvoer van uw toilet, gootsteen, wastafel, douche of afvoer wasmachine;

- verstopping van een regenpijp;

Voor urgente storingen kunt u hetzelfde telefoonnummer bellen, 24 uur per dag, 7 dagen per week. U wordt dan doorverbonden met een storingsmonteur. Een storing is urgent als er nergens meer afvoerwater weg kan in huis. Of uw enige toilet in huis is verstopt. Of er is een gevaar voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Is uw CV-toestel of warmwatertoestel in storing?

Energiewacht (voorheen Geas) verzorgt het onderhoud en verhelpt de storingen aan uw CV-toestel en/of warmwatertoestel. Voor storingen kunt u zelf direct contact opnemen via telefoonnummer 053 852 85 00. Energiewacht is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar als:

- u geen verwarming meer heeft;

- u geen warm tapwater meer krijgt;

- u hulp nodig heeft bij het bijvullen van de radiatoren;

- er lekkage is aan kleine onderdelen van een radiator;

- de thermostaat kapot is.

Woont u op Berkhaag 45-67, Europakade 14-90, Polweg 10-24 of Schooltraat 3-95, neemt u dan contact op met HagenLeeuwis via telefoonnummer 026 - 362 08 63.

In de zomerperiode (van 15 mei tot 15 september) is de monteur binnen 24 uur bij u. In de winterperiode (van 15 september tot 15 mei) komt de monteur binnen 4 uur bij u. Bij storingen aan het warm water systeem is de monteur binnen 24 uur bij u.

Hoe schrijf ik me in als woningzoekende?

Op de homepage gaat u direct naar 'Bekijk woningaanbod'. In de grijze balk bovenin beeld klikt u op 'Mijn Overzicht'. Rechts in beeld klikt u vervolgens op 'Inschrijven als woningzoekende'. Er verschijnt een invulpagina. Vul deze met uw gegevens in en verzend deze. U ontvangt dan inloggegevens. Met deze persoonlijke inloggegevens komt u in ons klantenportaal. Daar kunt u op ons woningaanbod reageren.

U kunt ook de via Log In  in het klantenportaal terecht komen. Om in te schrijven als woningzoekenden volgt u daar de instructies.

Komt u er niet uit? Belt u gerust 0316-543741.

Hoe kom ik aan een huurwoning?

Om voor een huurwoning in aanmerking te komen reageert u op een aangeboden woning. Wekelijks bieden wij de beschikbare woningen te huur aan via deze website. Dit aanbod kunt u in die week bekijken. Wilt u reageren op een woning naar keuze, dan schrijft u uzelf eerst in als woningzoekende. Inschrijven is kosteloos. Hier vindt u uitgebreide uitleg.

Kan ik voorkeuren aangeven voor dorp of woningtype?

U wilt naar een specifieke woningtype, een specifiek dorp of gewoon snel verhuizen.

Wij houden geen voorkeuren bij. U kijkt wekelijks op onze site en besluit zelf op welke woning u gaat reageren. U kunt op elke woning reageren, die wij via deze site aanbieden. Let u er wel op dat uw inkomen voldoet aan de aangegeven inkomenseis.

Zoekprofiel

We bieden u de mogelijkheid een zoekprofiel te maken. U geeft hierin uw woningvoorkeuren en dorp naar keuze aan. Krijgen wij een woning vrij die past in uw zoekprofiel, dan sturen wij u een mailbericht. U beoordeelt vervolgens zelf of u op deze woning wilt reageren.  U maakt uw zoekprofiel aan via het klantenportaal Mijn Vryleve. U kunt dit doen nadat u uzelf ingeschreven hebt.

Wanneer ben ik urgent woningzoekende?

U bent urgent woningzoekende als u - buiten uw eigen schuld - in een onhoudbare woonsituatie terecht gekomen bent, die niet in uw huidige woning op te lossen is.

Urgentie aanvragen

U kunt urgentie aanvragen als u zelf niet in staat bent binnen een half jaar een oplossing voor uw situatie te vinden. Uw situatie wordt dan door een speciale urgentiecommissie bekeken op een aantal voorwaarden. Krijgt u urgentie, dan biedt Vryleve u binnen een half jaar eenmalig een passende huurwoning aan. Lees hier alles over urgentie. 

 

Ben ik een starter, herstarter of doorstromer?

Starter

U bent een starter als u voor het eerst naar een woning op zoek bent. U gaat voor het eerst een huurovereenkomst aan voor een zelfstandige woning en u laat geen zelfstandige woning achter als u verhuist.

Herstarter

U bent herstarter als u in een zelfstandige huur- of koopwoning woont en deze woning niet vrij komt als u verhuist.

Doorstromer

U bent doorstromer als u een zelfstandige huur- of koopwoning achterlaat als u verhuist en in uw oude woning komen nieuwe mensen te wonen.

Zelfstandige woning

Een zelfstandige woning is een woning met eigen voordeur, dus een eigen huisnummer en eigen basisvoorzieningen zoals keuken, slaapkamer(s)badkamer en toilet.

Is er al iets bekend over de jaarlijkse huurverhoging?

Per 1 juli krijgt u, net als alle andere huurders van Vryleve, te maken met de jaarlijkse huurverhoging. U ontvangt hiervan vóór 1 mei schriftelijk bericht, zoals het wettelijk is voorgeschreven.

Waarom elk jaar huurverhoging?

Door de huurverhoging kunnen we u ook in de toekomst goed van dienst zijn. De huren die wij ontvangen zijn onze belangrijkste bron van inkomsten. Daarmee zorgen wij voor het onderhoud van de bijna 1500 woningen en ander maatschappelijk vastgoed dat wij verhuren en voor buurten die schoon, heel en veilig zijn. Ook vraagt de overheid ons om woningen te isoleren, duurzaam en aardgasvrij te maken. En om buurten te vernieuwen met woningen voor verschillende soorten huishoudens.

Betaalbaarheid

Wij vinden dat huren betaalbaar moeten blijven. Elk jaar puzzelen we daarom flink om de huurverhoging zo beperkt mogelijk te houden. Dat hebben we ook met de gemeente Zevenaar, de andere corporaties die in Zevenaar woningen verhuren - Baston Wonen en Plavei -  en huurdersverenigingen afgesproken in de Prestatieafspraken. De afgelopen jaren lukte het ons om 0,2% onder de inflatie kunnen blijven. 

Verschillende percentages

Voor 2024 geldt voor het merendeel van de huurders een huurverhoging van 5%

Bij twee kleine groepen huurders past Vryleve inkomensafhankelijke huurverhoging toe of wordt de huur bevroren (0%).

Lees hier meer.

Ik heb de huur opgezegd. Hoe zit het met overname van spullen

Als u uw huur opzegt, gaat de opzegtermijn van tenminste één maand in. In die periode wikkelen wij uw verhuizing uit de woning met u af. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar nieuwe huurders. Aan het eind van de huurperiode levert u uw huurwoning leeg en schoon aan ons op. Hierop maken we een uitzondering als u roerende zaken zoals vloerbedekking of gordijnen heeft kunnen overdragen aan opvolgende huurders.

Schriftelijk vastleggen

Wij accepteren overname van roerende goederen en makkelijk verwijderbare vaste aanpassingen in huis als u dit schriftelijk heeft vastgelegd samen met de nieuwe huurder. De nieuwe huurder neemt dan de verantwoordelijkheid voor de spullen. U doet dit voordat u de sleutels tijdens de eindinspectie aan onze opzichter overhandigt. Wij krijgen van u een afschrift van de afgesproken overname.

Ruimere opzegtermijn: meer kans op kandidaat die overneemt

Wilt u spullen overdragen? Neem dan een wat ruimere opzegtermijn. De kans om met een opvolgend huurder in contact te komen is dan groter.

Zelf op zoek naar een opvolgend huurder die uw spullen wil overnemen? Dit accepteren wij niet. Andere woningzoekenden krijgen dan niet de gelegenheid te reageren op de woning die u verlaat.

Toeristische informatie

De dorpen Aerdt, Herwen, Lobith, Pannerden, Spijk en Tolkamer liggen in het gebied Het Gelders Eiland. Dit is het zuidelijk deel van de gemeente Zevenaar, het werkgebied van woonstichting Vryleve. Op ongeveer 48 km2 wonen hier bijna 11.000 mensen in een weids uiterwaardengebied met volop recreatiemogelijkheden. Lees hier meer en gebruik de links hieronder.

http://www.gelderseiland.nl

http://www.indeliemers.nl

http://www.deliemershelemaalgoed.nl

Wie behartigt mijn belang in het dorp?

Uw belangen als inwoner van het dorp Aerdt, Herwen, Lobith, Spijk, Pannerden of Tolkamer richting gemeente en andere instellingen worden behartigt door de Dorpsraad of het Bewonersplatform in uw dorp. Tot deze raad kunt u zich altijd wenden als u vragen of opmerkingen heeft over uw woonomgeving, de leefbaarheid en de sociale veiligheid. Op de sites hieronder vindt u namen en contactgegevens van de dorpsgenoten, die zich vrijwillig inzetten voor u en alle mededorpsgenoten.

http://www.pannerden.info

http://www.dorpsraad-aerdt.nl

De Dorpsraad Aerdt is sinds 07-10-2022 'slapend'. Wilt u zich inzetten voor uw dorpsgemeenschap? Meldt u via bovenstaand mailadres. Dit blijft nog tot voorjaar 2023 in de lucht.

http://www.stichtingactiefspijk.nl

https://bpltlobith@gmail.com  (bewonersplatform Lobith-Tolkamer)

http://www.herwenactief.nl

Uw belangen als huurder worden behartigt door de Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden (HBV). Hier vindt u meer informatie over de HBV. Wilt u lid worden van de HBV? Neem contact op met j.wanders687@upcmail.nl.

Met welke partners werkt Vryleve samen?

Woonstichting Vryleve werkt samen met de volgende partners en stakeholders:

Gemeente Zevenaar

Bezoekadres: Kerkstraat 27, 6901AA Zevenaar
Postadres: Postbus 10, 6900AA Zevenaar
Internet: www.zevenaar.nl; gemeente@zevenaar.nl
Telefoon: 0316-595111

 

Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden

Postadres: Halve Maan 18, 6915 SW Lobith
Internet: braam.hans@gmail.com

 

Dorpsraad Pannerden

Internet: dorpsraad@pannerden.info

 

Dorpsraad Aerdt

Internet: info@dorpsraad-aerdt.nl

De Dorpsraad Aerdt is sinds 07-10-2022 'slapend'. Wilt u zich inzetten voor uw dorpsgemeenschap? Meldt u via bovenstaand mailadres. Dit blijft voorlopig nog in de lucht.

Herwen Actief

Bezoek–  en postadres: Polderdijk 1, 6914 KH Herwen
Algemeen mail-adres: info@herwenactief.nl

 

Stichting Actief Spijk

Bezoek- en postadres: ’t Höfke 5, 6917 AZ Spijk (Gld)

E-mail: info@stichtingactiefspijk.nl

 

Bewonersplatform Lobith-Tolkamer

E-mail: https://bpltlobith@gmail.com

  

Liemerije

Verpleeghuis Heukelumshof, Schoolstraat 41, Pannerden
Algemeen telefoonnummer: 088-044 1920
Algemeen mailadres: servicepunt@liemerije.nl.
Wilt u liever langs komen? Bel dan even voor een afspraak. Dan maken wij tijd voor u. Ons bezoekadres is Hunneveldweg 12 in Zevenaar.

 

Zozijn

Woonvoorziening voor mensen met een beperking
Adres: Tolhuisstraat 7A, 6915 AP Lobith
E-mail: woongroeplobith@zozijn.nl
Telefoon: 088-5751210 

 

MoniCare

Dagbesteding en Thuiszorgorganisatie
Bezoekadres: Schoolstraat 3, 6911 AX Pannerden
Telefoon: 0316 37 33 44
E-mail: info@monicare.nl

 

Saamborgh

24-uurs service en zorg aan huis, Rijnzicht, Tolkamer

Bezoekadres: Europakade 76, 6916 BG Tolkamer

Hoofdkantoor: Tjalmastraat 5, 7001 EX Doetinchem

E-mail:     Info@saamborgh.nl
Telefoon:  085-273 74 13

 

De Liemerse Uitdaging

Wij dagen maatschappelijk betrokken ondernemers uit om Menskracht (denkkracht, extra handen, creativiteit), materialen (spullen) en middelen (faciliteiten) in te zetten voor de inwoners van de Liemers.

Internet: www.liemerseuitdaging.nl

E-mail: info@liemerseuitdaging.nl

Telefoon: 06-54611900

 

Jongerencentra Caleidoz Welzijn Rijnwaarden

Jongerencentrum De Sfinx in Lobith en De Piramide in Pannerden

Bezoek- en kantooradres: Jongerencentrum De Sfinx, Dorpsdijk 16, 6915 AD Lobith

Telefoon: 0316-542794

E-m mail: info@de-sfinx.nl

Internet: www.de-sfinx.nl

 

Collega woningcorporaties

Intercollegiale samenwerking:

Baston Wonen, Zevenaar, www.baston.nl;

Plavei, Didam, www.plavei.nl;

Woonservice IJsselland, Doesburg, www.woonserviceijsselland.nl

Wonion, Ulft, www.wonion.nl

Vivare, www.vivare.nl

Wanneer kan ik de Huurcommissie inschakelen?

Bent u het niet eens met Vryleve over de huurprijs of wilt u gebreken in uw woning aan de kaak stellen? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem. Deze mogelijkheid heeft u als huurder en hebben wij ook als verhuurder. Het uitgangspunt van de Huurcommissie is, dat wij er als huurder en verhuurder samen niet uitkomen. U moet uw klacht of probleem dus eerst bij Vryleve voor een oplossing neerleggen.

De Huurcommissie behandelt geschillen over zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Het gaat daarbij om sociale huurwoningen (ofwel woningen met een niet-geliberaliseerd huurcontract met een huur tot € 879,66, prijspeil 2024).
De Huurcommissie behandelt ook geschillen bij woningen in de vrije sector (geliberaliseerd huurcontract) als huurder en verhuurder daar een afspraak over hebben gemaakt.

Lees meer over de procedure van aanvragen en behandeling op de website van de Huurcommissie.

Waar kan ik een klacht melden over vocht in huis?

U heeft last van vocht in huis.

Gaat het om een lekkage?

Als het water druppelsgewijs lekt, kunt u het reparatieverzoek via Mijn Vryleve melden en ook zelf inplannen. Als u alleen de melding doet, proberen wij dezelfde dag of de volgende dag een afspraak met u te maken. Als het water blijft stromen vragen wij u te bellen met 0316-543741. Wij ondernemen dan direct actie en de lekkage wordt nog diezelfde dag gestopt. Het kan even duren voor de oorzaak gevonden is, dit kan weersafhankelijk zijn. De kans is daarom aanwezig dat het probleem niet in één keer opgelost is.

Gaat het om neerslaand vocht en schimmelvorming?

Heeft u last van schimmelvorming op muren? Slaat de waterdamp op de ruiten? We vragen u een afspraak in te plannen voor een reparatie via Mijn Vryleve. Wij onderzoeken dan waar het vocht vandaan komt. Het kan een ventilatieprobleem zijn of een bouwkundig probleem. Wij raden u aan in elk geval veel te ventileren, zodat de met waterdamp verzadigde lucht uw huis uit kan.

Hoe zit het met medehuurderschap als je gaat samenwonen?

Een echtgenoot of geregistreerd partner is wettelijk automatisch medehuurder. Hebben u en uw partner geen geregistreerd partnerschap, dan kunt u bij ons schriftelijk medehuurderschap aanvragen. Volgens de wet kan dit als u tenminste 2 jaar samenwoont. Een medehuurder wordt huurder van de woning als de huurder komt te overlijden.

Aanvragen medehuurderschap

U kunt medehuurderschap aanvragen door ons een brief te sturen met het verzoek, die door zowel de huurder als de beoogde medehuurder is ondertekend. Stuur met de brief een uittreksel uit het GBP (Gemeentelijke Basisregistratie Personen) mee, een kopie van de meest recente loonoverzicht van uw beiden en een inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Wij beoordelen uw aanvraag aan de hand van de volgende regels:

- u woont tenminste 2 jaar samen;

- u staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in het bevolkingsregister (Basis Registratie Personen) van de gemeente Zevenaar en voert een gemeenschappelijke huishouding;

- u kunt beiden afzonderlijk aan de onderhouds- en betalingsverplichtingen uit de huurovereenkomst voldoen.

Wij stellen u schriftelijk op de hoogte van de toestemming of eventuele afwijzing. Bij toestemming maken wij een nieuwe bijlage bij de huurovereenkomst op, waarop beide namen van u als huurder en medehuurder op komen te staan.

Medehuurderschap ouder en kind

Wij maken u erop attent dat wij medehuurderschap aangevraagd door een ouder en een kind bijna altijd afwijzen.

Wat doe ik tegen een luidruchtige buur?

Geluidsoverlast van de buren is bijzonder vervelend. Het betekent een verstoring van uw woongenot. Wij raden u aan altijd eerst met uw buren te gaan praten. Vaak hebben zij niet in de gaten dat zij overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld als hun hond blaft als ze er zelf niet zijn.

Meestal zijn er goede afspraken te maken om de overlast te beperken. Zoals het op bepaalde tijden bespelen van een muziekinstrument. Of het gebruik van een hoofdtelefoon. Helpt praten niet (meer)? Dan raden wij u aan de de overlast te melden bij ons, via Mijn Vryleve, en bij de politie. Daarnaast raden we u aan om de momenten van overlast bij te houden. Dit kan belangrijk zijn als het uiteindelijk komt tot een juridische procedure.

Heeft u nog vragen over het aanpakken van burenoverlast? Neem dan contact op met ons team Woondiensten, via telefoonnummer 0316 - 543 741.

Ik heb een achterstand in huurbetaling. Wat nu?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat het een keer niet lukt om de huur op tijd te betalen. Komt dit vaker voor, dan kan snel een achterstand in betaling ontstaan. Trekt u alstublieft snel bij ons aan de bel, dan kunnen we samen naar een oplossing van uw betalingsprobleem kijken. Maak een afspraak met ons team Woondiensten. U heeft de mogelijkheid een regeling te treffen. U betaalt dan de achterstand in delen (termijnen genoemd) bij de komende maandhuren.

Wat is 'passend toewijzen'?

Sinds 1 januari 2016 gelden nieuwe regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat zijn de woningen met een kale huurprijs tot €879,66 (prijspeil 2024) per maand. De woningcorporaties in Nederland, dus ook Vryleve, moeten deze woningen namelijk 'passend toewijzen'. Passend toewijzen betekent dat Vryleve ervoor moet zorgen dat de hoogte van uw huur past bij de hoogte van uw inkomen en uw huishoudgrootte. U kunt daarom niet meer op alle woningen reageren.

Waarom grijpt de overheid in bij woningtoewijzing?

De overheid heeft normen in de nieuwe Woningwet opgenomen om te voorkomen dat huishoudens met een beperkt inkomen in een te dure woning terechtkomen. De overheid wil hiermee de kosten voor de huurtoeslag beperken en de woonlasten voor huishoudens met een laag inkomen betaalbaar houden. Passend toewijzen wil dus eigenlijk zeggen ‘huren naar inkomen’. Lees hier meer.

Is automatisch betalen van de huur voordeliger?

Ja, automatisch betalen is voordeliger. Althans, als u Vryleve machtigt om uw maandhuur van uw bankrekening af te schrijven. Dit scheelt u € 2,50 per maand.

Als u uw bank gemachtigt heeft om elke maand uw huur over te maken naar de bankrekening van Vryleve, dan heeft u dit voordeel niet.

Betaalt u op dit moment de huur via een aparte overschrijving met internetbankieren? U kunt € 2,50 besparen door Vryleve te machtigen de huur maandelijks van uw bankrekening af te schrijven. Lever dit deze machtiging incasso ondertekend in en wij doen de rest. Net zo makkelijk!

Tijdelijk huren, kan dat bij Vryleve?

Short Stay woning

Voor een periode van maximaal 1 jaar hebben wij een gestoffeerde en gemeubileerde benedenwoning in verhuur. Wilt u gebruik maken van deze tijdelijke huurwoning, neemt u dan contact met ons op. Mogelijk is de woning - nu of binnenkort - voor u beschikbaar!

Tijdelijke verhuur is maatwerk

De woningen die beschikbaar komen verhuren wij in principe voor onbepaalde tijd.

Krijgt een huurwoning een andere bestemming, dan is deze soms nog een bepaalde tijd beschikbaar. Tijdelijk verhuren is dan mogelijk. Verder spreken we wel eens een tweede kans met een huurder af. Eén van de voorwaarden is dan een tijdelijke huurovereenkomst.