• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›  Faq
Volg ons op

FAQ

Categorie

Hoe kom ik aan een huurwoning?

Om voor een huurwoning in aanmerking te komen reageert u op een aangeboden woning. Wekelijks bieden wij de beschikbare woningen te huur aan via deze website. Dit aanbod kunt u in die week bekijken. Wilt u reageren op een woning naar keuze, dan schrijft u uzelf eerst in als woningzoekende. Inschrijven is kosteloos. Hier vindt u uitgebreide uitleg.

Hoe schrijf ik me in als woningzoekende?

Op de homepage gaat u direct naar 'Bekijk woningaanbod'. Naast het kaartje en het woningaanbod staat in de paarse kolom links het woord 'Inschrijven'. Klikt u dit aan, dan verschijnt een invulpagina. Vul deze met uw gegevens in en verzend. U ontvangt dan inloggegevens. Met deze persoonlijke inloggegevens komt u in ons klantenportaal. Daar kunt u op ons woningaanbod reageren.

U kunt ook de via Log In  in het klantenportaal terecht komen. Om in te schrijven als woningzoekenden volgt u daar de instructies.

Komt u er niet uit? Belt u gerust 0316-543741.

Kan ik voorkeuren aangeven voor dorp of woningtype?

U wilt naar een specifieke woningtype, een specifiek dorp of gewoon snel verhuizen.

Wij houden geen voorkeuren bij. U kijkt wekelijks op onze site en besluit zelf op welke woning u gaat reageren. U kunt op elke woning reageren, die wij via deze site aanbieden. Let u er wel op dat uw inkomen voldoet aan de aangegeven inkomenseis.

Zoekprofiel

We bieden u de mogelijkheid een zoekprofiel te maken. U geeft hierin uw woningvoorkeuren en dorp naar keuze aan. Krijgen wij een woning vrij die past in uw zoekprofiel, dan sturen wij u een e-mail. U beoordeelt vervolgens zelf of u op deze woning wilt reageren.  U maakt uw zoekprofiel aan via het klantenportaal Mijn Vryleve. U kunt dit doen nadat u uzelf ingeschreven hebt.

Wanneer ben ik urgent woningzoekende?

U bent urgent woningzoekende als u - buiten uw eigen schuld - in een onhoudbare woonsituatie terecht gekomen bent, die niet in uw huidige woning op te lossen is. U kunt urgentie aanvragen als u zelf niet in staat bent binnen een half jaar een oplossing voor uw situatie te vinden. Uw situatie wordt dan door een speciale urgentiecommissie bekeken op een aantal voorwaarden. Krijgt u urgentie, dan biedt Vryleve u binnen een half jaar eenmalig een passende huurwoning aan. Lees hier alles over urgentie. 

Slim reageren op woningaanbod

Binnen ons woningaanbod zijn altijd woningen aan te wijzen waar de meettijd of inschrijfduur korter voor is dan voor andere woningen. Laat u adviseren door medewerksters van onze afdeling Woondiensten. Zij kunnen u helpen slim te reageren op woningaanbod. U komt dan sneller in aanmerking. Meestal is een urgentie dan helemaal niet nodig! 

Ben ik een starter, herstarter of doorstromer?

U bent een starter als u voor het eerst naar een woning op zoek bent. U gaat voor het eerst een huurovereenkomst aan voor een zelfstandige woning en u laat geen zelfstandige woning achter als u verhuist.

U bent herstarter als u in een zelfstandige huur- of koopwoning woont en deze woning niet vrij komt als u verhuist.

U bent doorstromer als u een zelfstandige huur- of koopwoning achterlaat als u verhuist en in uw oude woning komen nieuwe mensen te wonen.

Een zelfstandige woning is een woning met eigen voordeur, dus een eigen huisnummer en eigen basisvoorzieningen zoals keuken, badkamer en toilet.

Ik heb de huur opgezegd. Hoe zit het met overname van spullen

Als u uw huur opzegt, gaat de opzegtermijn van tenminste één maand in. In die periode wikkelen wij uw verhuizing uit de woning met u af. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar nieuwe huurders. Aan het eind van de huurperiode levert u uw huurwoning leeg en schoon aan ons op. Hierop is een uitzondering als u roerende zaken zoals vloerbedekking of gordijnen heeft kunnen overdragen aan opvolgende huurders.

Wij accepteren overname van roerende goederen en makkelijk verwijderbare vaste aanpassingen in huis als u dit schriftelijk heeft vastgelegd samen met de nieuwe huurder. De nieuwe huurder neemt dan de verantwoordelijkheid voor de spullen. U doet dit voordat u de sleutels tijdens de eindinspectie aan onze opzichter overhandigt. Wij krijgen van u een afschrift van de afgesproken overname.

Wilt u spullen overdragen? Neem dan een wat ruimere opzegtermijn. De kans om met een opvolgend huurder in contact komt is dan groter.

Zelf op zoek naar een opvolgend huurder die uw spullen wil overnemen? Dit accepteren wij niet. Andere woningzoekenden krijgen dan niet de gelegenheid te reageren op de woning die u verlaat.

Toeristische informatie

De dorpen Aerdt, Herwen, Lobith, Pannerden, Spijk en Tolkamer maken deel uit van de gemeente Rijnwaarden, het werkgebied van woonstichting Vryleve. Op ongeveer 48 km2 wonen hier bijna 11.000 mensen in een weids uiterwaardengebied met volop recreatiemogelijkheden. Lees hier meer en gebruik de links hieronder.

Per 1 januari 2018 gaat de gemeente Rijnwaarden op in de gemeente Zevenaar.

http://www.gelderseiland.nl

http://www.indeliemers.nl

http://www.deliemershelemaalgoed.nl

Wie behartigt mijn belang in het dorp?

Uw belangen als inwoner van het dorp Aerdt, Herwen, Lobith, Spijk, Pannerden of Tolkamer richting gemeente en andere instellingen worden behartigt door de Dorpsraad of het Bewonersplatform in uw dorp. Tot deze raad kunt u zich altijd wenden als u vragen of opmerkingen heeft over uw woonomgeving, de leefbaarheid en de sociale veiligheid. Op de sites hieronder vindt u namen en contactgegevens van de dorpsgenoten, die zich vrijwillig inzetten voor u en alle mededorpsgenoten.

http://www.pannerden.info

http://www.dorpsraad-aerdt.nl

http://www.stichtingactiefspijk.nl

http://www.bewonersplatformlobithtolkamer.nl

http://www.herwenactief.nl

Uw belangen als huurder worden behartigt door de Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden (HBV). Onder huurdersparticipatie vindt u recente informatie van de HBV. Wilt u lid worden van de HBV? Neem contact op met j.wanders687@upcmail.nl.

Met welke partners werkt Vryleve samen?

Woonstichting Vryleve werkt samen met de volgende partners en stakeholders:

Gemeente Rijnwaarden

Bezoekadres: Markt 5, 6915 AH Lobith
Postadres: Postbus 49, 6916 ZG Tolkamer
Internet: www.rijnwaarden.nl; info@rijnwaarden.nl
Telefoon: 0316-565600

 

Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden

Postadres: Halve Maan 18, 6915 SW Lobith
Internet: j.wanders687@upcmail.nl
Telefoon: 0316-240286 of 06-34396902

 

Dorpsraad Pannerden

Internet: dorpsraad@pannerden.info

 

Dorpsraad Aerdt

Internet: info@dorpsraad-aerdt.nl

 

Herwen Actief

Bezoek–  en postadres: Polderdijk 1, 6914 KH Herwen
Algemeen mail-adres: info@herwenactief.nl

 

Stichting Actief Spijk

Bezoek- en postadres: Dijkhoevestraat 11, 6917 BA Spijk (Gld)
Telefoon: 0316-541210
E-mail: info@stichtingactiefspijk.nl

 

Bewonersplatform Lobith-Tolkamer

E-mail: info@bewonersplatformlobithtolkamer.nl

  

Liemerije

Verpleeghuis Heukelumshof, Schoolstraat 41, Pannerden
Algemeen telefoonnummer: 088-044 1920
Algemeen mailadres: servicepunt@liemerije.nl.
Wilt u liever langs komen? Bel dan even voor een afspraak. Dan maken wij tijd voor u. Ons bezoekadres is Hunneveldweg 12 in Zevenaar.

 

Zozijn

Woonvoorziening voor mensen met een beperking
Adres: Tolhuisstraat 7A, 6915 AP Lobith
E-mail: woongroeplobith@zozijn.nl
Telefoon: 088-5751210 

 

MoniCare

Dagbesteding en Thuiszorgorganisatie
Bezoekadres: Schoolstraat 3, 6911 AX Pannerden
Telefoon: 0316 37 33 44
E-mail: info@monicare.nl

 

ABC-Zorgcomfort

24-uurs service en zorg aan huis, Rijnzicht, Tolkamer

Bezoekadres: Europakade 76, 6916 BG Tolkamer

Telefoon: 0316-200012 (Mevrouw Lidy Bus, locatie-coördinator Rijnzicht) 

E-mail adres: info@abc-zorgcomfort.nl

 

 I Care Coaching

coaching bij wonen, werken en financiën, "Kazerne", 's Gravenwaardsedijk 2, Tolkamer

Algemeen adres: Rijksweg Zuid 2a, 6662 KD Elst

Telefoonnummer: 0481 -35 15 87

Internet: www.icare-coaching.nl

Email: info@icare-coaching.nl

 

De Liemerse Uitdaging

Wij dagen maatschappelijk betrokken ondernemers uit om Menskracht (denkkracht, extra handen, creativiteit), materialen (spullen) en middelen (faciliteiten) in te zetten voor de inwoners van de Liemers.

Internet: www.liemerseuitdaging.nl

E-mail: info@liemerseuitdaging.nl

Telefoon: 06-54611900

 

Jongerencentra Caleidoz Welzijn Rijnwaarden

Jongerencentrum De Sfinx in Lobith en De Piramide in Pannerden

Bezoek- en kantooradres: Jongerencentrum De Sfinx, Dorpsdijk 16, 6915 AD Lobith

Telefoon: 0316-542794

E-m mail: info@de-sfinx.nl

Internet: www.de-sfinx.nl

 

Collega woningcorporaties

Intercollegiale samenwerking:

Baston Wonen, Zevenaar, www.baston.nl;

Plavei, Didam, www.plavei.nl;

Woonservice IJsselland, Doesburg, www.woonserviceijsselland.nl

G5-samenwerking:

Woonstichting Gendt, Gendt, www.woonstichtinggendt.nl.

Woonstichting Valburg, Zetten, www.wstvalburg.nl.

Woonstichting Vryleve, Lobith

Woningcorporatie WoonGenoot, Nijmegen, www.woongenoot.nl.

Woningbouwstichting De Gemeenschap, Nijmegen, www.wbsg.nl

Wanneer kan ik de Huurcommissie inschakelen?

Bent u het niet eens met Vryleve over de huurprijs of het onderhoud van uw woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem. Deze mogelijkheid heeft u als huurder en hebben wij ook als verhuurder. Het uitgangspunt van de Huurcommissie is, dat wij er als huurder en verhuurder samen niet uitkomen. U dient uw probleem dus eerst bij Vryleve ter oplossing neer te leggen.

De Huurcommissie behandelt geschillen over zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Het gaat daarbij om sociale huurwoningen (ofwel woningen met een niet-geliberaliseerd huurcontract).
De Huurcommissie behandelt ook geschillen bij woningen in de vrije sector (geliberaliseerd huurcontract) als huurder en verhuurder daar een afspraak over hebben gemaakt.

Lees meer over de procedure van aanvragen en behandeling op de website van de Huurcommissie.

Adresgegevens van de Huurcommissie:

Postbus 16495
2500 BL DEN HAAG

Telefoonnummer: (0800) 488 72 43
Internet: www.huurcommissie.nl

Is er al iets bekend over de huurverhoging per 1 juli 2017?

Per 1 juli 2017 krijgen alle huurders van Vryleve weer te maken met de jaarlijkse huurverhoging.

De huurverhogingen van sociale huurwoningen mogen gemiddeld niet hoger uitkomen dan inflatie plus 1 procent. Corporaties zoals Vryleve moeten daarmee rekening houden bij alle huuraanpassingen (naar boven of beneden) bij nieuwe verhuringen van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, de harmonisatie bij mutatie. Er geldt dus een huursombeperking voor de huurverhoging per 1 juli 2017.

Het inflatiepercentage van 1 december 2015 tot 1 december 2016 wordt daarbij gebruikt en dat is 0,3 procent. Het maximale huursomstijgingspercentage voor woningcorporaties is in 2017 dus 1,3 procent. De inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging in 2017 is 40.349 euro (gezamenlijk inkomen van huidige bewoners over 2015).

De toegestane maximale percentages zijn:
• 2,8 procent (inflatie + 2,5 procentpunt) voor huishoudens met een inkomen tot en met 40.349 euro.
• 4,3 procent (inflatie + 4 procentpunt) voor huishoudens met een inkomen boven 40.349 euro.

Kan ik me inschrijven voor een nieuwbouwwoning in de Graaf Reinaldstraat?

In 2017 gaan we 21 woningen met 2 slaapkamers realiseren in de Graaf Reinaldstraat in Lobith met een huur van rond de € 500 netto. We houden u op de hoogte van de stand van zaken onder projecten.

U kunt uzelf op de lijst van belangstellenden voor dit project laten plaatsen. Wij houden u dan persoonlijk via mails of brieven op de hoogte. We nodigen u ook uit voor informatie bijeenkomsten. Ook laten we u weten wanneer het aanbod gepubliceerd wordt.

U kunt uzelf op dit moment nog niet specifiek inschrijven voor toewijzing van een woning in dit project. Enkele maanden voor oplevering van de woningen bieden we de woningen aan als woningaanbod waar u op kunt reageren. Voor de meeste woningen zal meettijd een rol spelen bij de toewijzing. Er worden ook woningen in dit project via loting toegewezen.

Waar kan ik een klacht melden over vocht in huis?

U heeft last van vocht in huis.

Gaat het om een lekkage?

Als het water druppelsgewijs lekt, kunt u het reparatieverzoek via Mijn Vryleve melden en ook zelf inplannen. Als u alleen de melding doet, proberen wij dezelfde dag of de volgende dag een afspraak met u te maken. Als het water blijft stromen vragen wij u te bellen met 0316-543741. Wij ondernemen dan direct actie en de lekkage wordt nog diezelfde dag gestopt. Het kan even duren voor de oorzaak gevonden is, het kan zijn dat het probleem niet in 1 keer opgelost is.

Gaat het om neerslaand vocht en schimmelvorming?

Heeft u last van schimmelvorming op muren? Slaat de waterdamp op de ruiten? We vragen u een afspraak in te plannen voor een reparatie via Mijn Vryleve. Wij onderzoeken dan waar het vocht vandaan komt. Het kan een ventilatieprobleem zijn of een bouwkundig probleem. Wij raden u aan in elk geval veel te ventileren, zodat de met waterdamp verzadigde lucht uw huis uit kan.

Hoe zit het met medehuurderschap als je gaat samenwonen?

Een echtgenoot of geregistreerd partner is wettelijk automatisch medehuurder. Hebben u en uw partner geen geregistreerd partnerschap, dan kunt u bij ons schriftelijk medehuurderschap aanvragen. Volgens de wet kan dit als u tenminste 2 jaar samenwoont. Een medehuurder wordt huurder van de woning als de huurder komt te overlijden.

Aanvragen medehuurderschap

U kunt medehuurderschap aanvragen door ons een brief te sturen met het verzoek, die door zowel de huurder als de beoogde medehuurder is ondertekend. Stuur met de brief een uittreksel uit het GBP (Gemeentelijke Basisregistratie Personen) mee en een kopie van de meest recente loonoverzicht van uw beiden.

Wij beoordelen uw aanvraag aan de hand van de volgende regels:

- u woont tenminste 1 jaar samen;

- u staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in het bevolkingsregister en voert een gemeenschappelijke huishouding;

- u kunt beiden afzonderlijk aan de onderhouds- en betalingsverplichtingen uit de huurovereenkomst voldoen.

Wij stellen u schriftelijk op de hoogte van de toestemming of eventuele afwijzing. Bij toestemming maken wij een nieuwe huurovereenkomst op, waarop beide namen van u als huurder en medehuurder op komen te staan.

Wij maken u erop attent dat wij medehuurderschap aangevraagd door een ouder en een kind bijna altijd afwijzen.

Wat doe ik tegen een luidruchtige buurman?

Geluidsoverlast van de buren is bijzonder vervelend. Het betekent een verstoring van uw woongenot. Wij raden u aan altijd eerst met uw buren te gaan praten. Vaak hebben zij niet in de gaten dat zij overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld als hun hond blaft als ze er zelf niet zijn.

Meestal zijn er goede afspraken te maken om de overlast te beperken. Zoals het op bepaalde tijden bespelen van een muziekinstrument. Of het gebruik van een hoofdtelefoon. Helpt praten niet (meer)? Dan raden wij u aan de de overlast te melden bij ons, via Mijn Vryleve, en bij de politie. Daarnaast raden we u aan om de momenten van overlast bij te houden. Dit kan belangrijk zijn als er uiteindelijk komt tot een juridische procedure.

Heeft u nog vragen over het aanpakken van burenoverlast? Neem dan contact op met onze medewerker sociaal beheer, Monique Monfrooij, via telefoonnummer 0316 - 543 741.

Ik heb een achterstand in huurbetaling. Wat nu?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat het een keer niet lukt om de huur op tijd te betalen. Komt dit vaker voor, dan kan snel een achterstand in betaling ontstaan. Trekt u alstublieft snel bij ons aan de bel, dan kunnen we samen naar een oplossing van uw betalingsprobleem kijken. Maak een afspraak met één van onze medewerkster woondiensten. U heeft de mogelijkheid een regeling te treffen. U betaalt dan de achterstand in delen (termijnen genoemd) bij de komende maandhuren.

Wat is 'passend toewijzen'?

Sinds 1 januari 2016 gelden nieuwe regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat zijn de woningen met een kale huurprijs tot €710,68 per maand. De corporaties in Nederland, dus ook Vryleve, moeten deze woningen namelijk 'passend toewijzen'. Passend toewijzen betekent dat de corporatie ervoor moet zorgen dat de hoogte van uw huur past bij de hoogte van uw inkomen en uw huishoudgrootte. U kunt daarom niet meer op alle woningen reageren.

Waarom grijpt de overheid in?

De overheid heeft normen in de nieuwe Woningwet opgenomen om te voorkomen dat huishoudens met een beperkt inkomen in een te dure woning terechtkomen. De overheid wil hiermee de kosten voor de huurtoeslag beperken en de woonlasten voor huishoudens met een laag inkomen betaalbaar houden. Passend toewijzen wil dus eigenlijk zeggen ‘huren naar inkomen’. Lees hier meer.

Komt er nog nieuwbouw in Herwen?

Samen met Herwen Actief en belangstellende Herwenaren praten we al een tijd over nieuwbouw in Herwen. Er ligt een plan voor 5 laagbouw huurwoningen aan het Kosterijpad en 13 laagbouw woningen aan de Berkhaag. Aan de Berkhaag is het in samenwerking met bouwonderneming Klomps ook mogelijk te kopen.

Als corporatie zijn wij beperkt in onze financiële middelen. We hebben nu drie concrete plannen: één in Lobith, één in Tolkamer en het genoemde plan in Herwen. We kunnen niet alle nieuwbouw die wij noodzakelijk vinden in het jaar 2017 realiseren. De nieuwbouw in Herwen is door ons opgenomen in de nieuwe meerjarenbegroting 2017 – 2026 voor het jaar 2018. Waarom niet in 2017?

We verwachten dat voor de projecten in Lobith en Tolkamer alle procedures tijdig afgerond zijn, zodat we in 2017 kunnen starten met de nieuwbouw. Op het moment dat we de begroting van 2017 moesten vaststellen was niet duidelijk of we op tijd overeenstemming met de gemeente zouden krijgen over het aantal sociale woningen dat we in Herwen mogen bouwen. Wij gaan er van uit dat dit in de loop van 2017 wel gaat lukken, zodat we onze voorbereidingen kunnen treffen en begin 2018 daadwerkelijk in Herwen aan de slag kunnen. Hiervoor hebben we middelen gereserveerd en het project voor 2018 opgenomen in de begroting.

Heb ik als inwoner van Lobith voorrang op nieuwbouw?

We bouwen nieuwe woningen als de vraag naar huurwoningen langdurig groter is dan ons aanbod. Op dit moment is er in Rijnwaarden veel vraag naar kleinere betaalbare huurwoningen. We hebben dan ook met meer huishoudens te maken, die uit minder personen bestaan.

Bij de toewijzing van nieuwbouw woningen moeten we ons houden aan de huisvestingsverordening. Dit betekent, dat elke woningzoekende moet kunnen reageren op de nieuwe woningen. Mits de woningzoekende aan de inkomensvoorwaarden voldoet natuurlijk. We bieden ze dus aan via de site, net als de andere beschikbare woningen. Als in 2017 de 21 woningen aan de Graaf Reinaldstraat opgeleverd worden kan elke woningzoekende op de aanbod advertenties op de site reageren.

Vryleve heeft de mogelijkheid om beperkt af te wijken van de reguliere woningtoewijzing, elk jaar in 20% van de beschikbare woningen. We gaan kijken in hoeverre we deze ruimte kunnen gebruiken om Lobithenaren voordeel te bieden voor de Graaf Reinaldstraat. Ook gaan we kijken of we bij toewijzing van nieuwbouw meer gebruik kunnen maken van het lotingssysteem.

Is automatisch betalen van de huur voordeliger?

Ja, automatisch betalen is voordeliger. Althans, als u Vryleve machtigt om uw maandhuur van uw bankrekening af te schrijven. Dit scheelt u € 2,50 per maand.

Als u uw bank gemachtigt heeft om elke maand uw huur over te maken naar de bankrekening van Vryleve, dan heeft u dit voordeel niet.

Betaalt u op dit moment de huur via een aparte overschrijving met internetbankieren? U kunt € 2,50 besparen door Vryleve te machtigen de huur maandelijks van uw bankrekening af te schrijven. Lever dit deze machtiging incasso ondertekend in en wij doen de rest. Net zo makkelijk!

Tijdelijk huren, kan dat bij Vryleve?

Short Stay

Voor een periode van maximaal 6 maanden hebben wij een gestoffeerde en gemeubileerde benedenwoning te huur. Wilt u gebruik maken van deze tijdelijke huurwoning, neemt u dan contact met ons op.

Tijdelijke verhuur is maatwerk

De woningen die beschikbaar komen verhuren wij in principe voor onbepaalde tijd.

Krijgt een huurwoning een andere bestemming, dan is deze soms nog een bepaalde tijd beschikbaar. Tijdelijk verhuren is dan mogelijk. Verder spreken we wel eens een tweede kans met een huurder af. Een van de voorwaarden is dan een tijdelijke huurovereenkomst.