• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›  Download
Volg ons op

Vryleve download overzicht

Filter

  • Type bericht
  • Jaar:

2018

Maatschappelijke Visitatie woonstichting Vryleve 2014 tot en met 2017
Rapportage visitatie 2014 2017
Bestuurlijke reactie op rapportage Visitatie 2014 2017
Bestuurlijke reactie op Visitatie 2014 2017
Rooster aftreden Raad van Commissarissen
Rooster aftreden Raad van Commissarissen
Jaarplan 2018
Jaarplan 2018

2017

Bestuursreglement
Bestuursreglement Vyrleve
Reglement financieel beleid en beheer
Financieel reglement beleid en beheer
Governance Inspectie
Governance Inspectie
Samenwerkingsconvenant Veiligheidshuizen West Veluwe Vallei en Regio Arnhem, juni 2017
Samen voor perspectief
Reglement selectie- en remuneratiecommissie
Reglement selectie- en remuneratiecommissie
Gewijzigde statuten
bekijk hier de statuten

2016

Samen verder! Ondernemingsplan 2015-2019
We handhaven onze koers, we gaan samen verder.
Samenwerkingsovereenkomst Woonstichting Vryleve & HBV Rijnwaarden
De samenwerkingsovereenkomst tussen Woonstichting Vryleve & Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden.

2014

Visitatierapport 2014
Rapport visitatie periode 2011-2014
Financieel beleid
Financieel Beleid

2013

Treasurystatuut
Treasurystatuut